kontakt

Kontakt Ædelfisken

Skriv en mail til:

aedelfisken@gmail.com

KLUBAFTEN
Husk klubaften hver torsdag kl. 19.00. Vi mødes i klubhuset på Sdr. Hammer 14b, Nexø

OBS Der er udsat regnbueørreder på op til 7 kg.

Husk at sandarten er fredet i maj måned, og at karper, suder, karusser, sandart og stør skal genudsættes.