Stenbrudssøen er lukket og sat i karantæne af Fødevarestyrelsen indtil videre på grund af at der er konstateret udbrud af IHN-virus hos leverandøren af regnbueørreder.
 
Det er meget vigtigt at det respekteres 100 % for at hindre smittespredning.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om varigheden af lukningen.
På denne hjemmeside kan du finde mange forskellige oplysninger.
Siden vil blive løbende opdateret med relevante oplysninger, lige fra bestyrelsen til aktiviteter.
Husk klubaften hver Torsdag kl. 19,00
Sdr hammer 14b nexø
/facebook.png /mobilpaylogo_1515853374.jpg
 

                      Mobilpay nummer 94144

 

Der er udsat regnbueørrede på op til 7 kg

Husk at Sandarten er fredet i maj måned og at karper suder,  karusser, sandart og stør skal geudsættes
 /1_logo_IMGnyt.png