INDMELDELSE TIL ÆDELFISKEN
 
 
 
Obs nye priser gældende for 2022
 
 
 
1. Du er medlem af Ædelfisken + søen og har ret til at fiske i stenbrudsøen, samt stemmeret ved
generalforsamlinger, mulighed for deltagelse i vores fisketure og brug af vores klublokale.
Det skal betales for d.01-01-2022 til 31-12-2022
Prisen er 350 kr. om året for junior.
Prisen er 450 kr. om året for senior.
Prisen er 600 kr. om året for familie.
 
 
 

 
Ønsker man at forny sit fiskekort kan man indbetale til konto nr Reg: 0654 Konto:6545708793 eller mobil pay 300275
husk at oplyse navne  fødselsdag årgang  og adresse på alle der skal være medlem og have fiskekort til søen evt på mail
 
 
 
 
 .
Man skal have fast bopæl på Bornholm for at blive medlem af Ædelfisken
 
 
 
Ansøgning om medlemsskab skal de sendes pr. mail til aedelfisken@gmail.com
 
 
 
HUSK KLUBAFTEN HVER TORSDAG KL: 19
 
i klubhuset Havnen 8 v/ Dokken 3730 Nexø
 
Knæk & Bræk