Fiskeregler for Ædelfiskens Put and Take Stenbruds Søen
 
 
 
 
Fiskeregler
 
En stang pr. kort
 
Ingen extra tilrigget stang
 
Kun en krog pr. stang. Altså ingen ophæng.

Sandart skal genudsættes
Sandarten er fredet i Maj måned

Ål tæller også som en fisk.
 
Der må hjemtages ål og Ørred

INGEN GENUDSÆTNINGER AF ØRRED
Suder,Karusser, Karper, Sandart og stør skal genudsættes

Fiskekort skal frem vises på forlangende og medlemskort skal medbringes

Der er oprydningspligt. DVS. man rydder området efter endt fiskeri

Kajak,flyde ring,både og fjernstyrede både er ikke tilladt

Fiskekortet og evt. fangst er personligt og kan ikke deles
 
Rykfiskeri er strengt forbudt
 
Der skal bruges landings måtte ved størfiskeri/carpefiskeri
 
Forfodring skal til enhver tid foregå kontrolleret og i begrænset omfang. Ved døgnkort: maksimalt 1 kg i døgnet, fordelt på maksimalt 200 gram pr. 5 time. Der må ikke anvendes hele majskorn til forfodring. Der må fiskes med majs på krog. Eventuelt overskydende medbragt foder må ikke smides i søen.
 

 Der opkræves kontrolafgift på 300kr hvis man bliver taget for ulovligt fiskeri. Dvs. hvis man har taget
for mange fisk eller ikke har gyldigt fiskekort.